<<...กลับหน้าแรกนายทวีศักดิ์ สีดามุย
ครู
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวพรทิพย์ เศษวิกา
ครู
ผู้ช่วยนางสาววรรศิกา สิงห์บ้านหาด
ครู
ผู้ช่วย

นายณัฐวุฒิ สะกิจ
ครู ชำนาญการ
 

นายไกรสิทธิ์ ทานามะ
ครูอัตราจ้า