หน้าหลัก
ความเป็นมา
ภาพกิจกรรม
พืชศึกษา :พริกชี้ฟ้า
       ความเป็นมาของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา»ภาพพริก [ดูภาพ]
   » สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริที่จะอนุรักษ์พืชพันธุ์ชนิดต่างๆ โดยให้มีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชซึ่งเป็นโครงการส่วนพระองค์ เพื่อปลูกฝังอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณในท้องถิ่น ดังนั้นในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2537 ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร ประธานคณะกรรมการการบริหารโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เดินทางมาจังหวัดภูเก็ตเพื่อจัดหาสถานศึกษาร่วมสนองโครงการในพระราชดำริฯ โดยการจัดทำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และคุณอุไรรัตน์ อติเศรษฐ์ อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ต ซึ่งมีความคุ้นเคยและรู้จักสภาพแวดล้อมของโรงเรียนสตรีภูเก็ตเป็นอย่างดี พร้อมกับคุณจำเรียง ปิติกุลสถิต จึงได้เชิญ ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร ให้มาเยี่ยมชมโรงเรียนสตรีภูเก็ต และได้พบกับท่านผู้อำนวยการ (ผู้อำนวยการสุรางค์ บุญฮก) เมื่อโรงเรียนทราบจุดประสงค์ก็ตัดสินใจร่วมสนองโครงการในพระราชดำริฯ โดยการจัดทำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทั้งนี้เพราะเห็นถึงคุณค่าของการอนุรักษ์พรรณไม้พื้นเมือง อันจะเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น และประเทศชาติ
พันธุ์ไม้ในโรงเรียน
กระถินณรงค์
กล้วยน้ำว้า
กุ่มบก
แก้ว
โกสน
ข่อย
ขี้เหล็ก
เข็มใหญ่
เข็มแดง  
ครอบฟันสี
คูน 
 แคนา 
แคฝรั่ง
แจ้ง
จามจุรี
ชะอม
ชบา
ชายผ้าสีดา 
ชาฮกเกี้ยน
ชวนชม
ตะคร้อ
ตะโก
ตะแบกนา
ตะไคร้
ทองหลางด่าง
เทียนทอง 
ไทรใบแหลม
นนทรี
บานบุรีสีม่วง
ปรงญี่ปุ่น
ประดู่กิ่งอ่อน
ประดู่ป่า
ปีบ
โป๊ยเซียน
ไผ่กวนอิม
ฝาง
พันชาติ
พริกชี้ฟ้า  
พญาสัตบรรณ
พลูด่าง
เฟินข้าหลวงหลังลาย
เฟื่องฟ้า
มะขาม
มะขามเทศ
มะค่าโมง
มะเกลือ
มะม่วง
ลั่นทม
เล็บครุฑ
ลำดวน
วาสนา
สนแผง
สัก
สะเดา 
แสงจันทร์
เสี้ยว
หมาก
หมากนวล  
หมากผู้หมากเมีย
หางนกยูงฝรั่ง
หัวใจสีม่วง
ต้นอินถวา 
อ่อมแซบ

 

 

         จำนวนผู้เยี่ยมชม

จำนวนผู้เข้าชมจำนวนทั้งหมด   web stats script ขอขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชม

    <<..ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ..>>